Integraatiot

Me kaikki käytämme päivittäin lukuisia digitaalisia palveluja.
Kun eri palvelut keskustelevat keskenään, arki helpottuu merkittävästi.

Yhdistä ja tehosta

Liiketoiminnan tehostaminen sekä uudistaminen vaatii integraatiokykyä. Integraation avulla data liikkuu eri järjestelmien välillä organisaation sisällä mutta monesti myös kumppaniverkoston kesken. Jotta yritykseen hankituista järjestelmistä saadaan kaikki teho irti, täytyy ne integroida toisiinsa. Olemassa olevan datan monipuolinen hyödyntäminen on tehostamisen kulmakiviä.

Integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, miten nopeasti ja joustavasti eri järjestelmiin kertyvä data on liiketoimintasi käytettävissä. Uutta ja vanhaa voidaan usein yhdistää.

Integraation päähyödyt

  • Manuaalista työtä automatisoidaan
  • Tietoa ei tarvitse syöttää moneen paikkaan
  • Tieto on ajan tasalla kaikissa järjestelmissä
  • Ulkopuolinen palvelu voidaan ottaa käyttöön osana omaa palvelua (mm. maksu- ja karttapalvelut)

Toteutta­miamme integraatioita.
Tehdäänkö teille joku muu?

Tehot irti digitaalisesta arjesta

Ota yhteyttä ja kysy meiltä ajatuksia yrityksesi prosessien digitalisointiin.